Litauenfokus: Litauen ur ett svenskt perspektiv

Välkommen till Litauenfokus, en sajt som tittar närmare på Litauen med fokus på samhällsutveckling, politik och ekonomi. Vi försöker att dyka lite mer på djupet och gör ett ärligt försök att analysera utvecklingen i landet och skapa en förståelse för de utmaningar (och fantastiska möjligheter) som Litauen står inför.

 • FAKTA: Stora företag i Litauen

  FAKTA: Stora företag i Litauen

  Vi vill bidra till att öka kännedomen och kunskapen om Litauen och därför kommer vi att blanda våra lite mer analytiska inlägg med inlägg som detta – ett lite enklare och lite kortare faktainlägg. Den här gången ska vi titta lite närmare på några av de största företagen i Litauen. Trots att det är ett…

 • Sveriges och Litauens mellanstatliga relationer

  Sveriges och Litauens mellanstatliga relationer

  Sveriges och Litauens mellanstatliga relationer har genom historien genomgått flera faser, präglade av både samarbete och konflikter. I denna text kommer vi att undersöka hur dessa relationer har utvecklats över tid och hur de ser ut idag, med fokus på politik, ekonomi, kultur och samarbete inom internationella organisationer. Bakgrund Sverige och Litauen delar en rik…

 • Baltisk gemenskap

  Baltisk gemenskap

  De baltiska staterna är kända för sin gemensamma historia, kulturella likheter och politiska samarbete. Denna analys syftar till att undersöka gemenskapen mellan dessa tre länder genom att granska deras kulturella, historiska och politiska band samt de utmaningar och möjligheter som de står inför tillsammans. De baltiska staterna har en lång gemensam historia som går tillbaka…

 • Kulturens centrala roll i Litauens historia och identitet

  Kulturens centrala roll i Litauens historia och identitet

  Kulturen har spelat en viktig roll i Litauens historia genom att utgöra en grundläggande del av dess nationella identitet och självbild. Litauens kultur har utvecklats under århundraden och har formats av landets historia, geografi och folktraditioner. En av de mest betydelsefulla perioderna i Litauens historia var dess tid som en del av det polsk-litauiska samväldet…

 • Litauens roll i NATO – säkerhet, samarbete och utmaningar

  Litauens roll i NATO – säkerhet, samarbete och utmaningar

  Litauen, en av de tre baltiska staterna, blev en medlem av Nordatlantiska fördragsorganisationen (NATO) 2004 som en del av sin utrikes- och säkerhetspolitik efter återupprättandet av självständigheten från Sovjetunionen. I denna text kommer vi att resonera kring Litauens roll i NATO, dess betydelse för landets säkerhet, det militära och politiska samarbetet inom alliansen samt utmaningar…

 • Litauens väg mot oberoende och EU-medlemskap

  Litauens väg mot oberoende och EU-medlemskap

  Litauen har en lång och komplex historia som sträcker sig över flera århundraden. Ett av de mest betydelsefulla kapitlen i Litauens historia är dess kamp för oberoende och senare integration i den europeiska gemenskapen. I det här inlägget kommer vi att gå igenom de viktigaste händelserna som ledde till Litauens självständighet och dess anslutning till…

Vill du veta mer om Litauenfokus?